Company Profile
Social Media
Home > Contact Us

Tianjin Kangli Medical Appliance Co.,Ltd

Add: No.5 Shengyuan Road, Fuyuan Economy and Technology Development Zone, Wuqing, Tianjin City

Contact us: Vivian Chen

Tel: +86-22-83281345  /  86-22-23911801

Mobile: +86-18802219065

Email: tjkangli_2006@163.com


Vivian Chen chen_vivian0304@163.com

Susan: tykj_2015@163.com

Bella : kangli_csr04@163.com